SNOFileDescription
1 2017_G11_2nd_tt_p1_english.pdf ICT Grade 11 2017 2nd Term Test Paper 1 English Medium
2 2017_G11_2nd_tt_p2_answers.pdf ICT Grade 11 2017 2nd Term Test English Medium Answers
3 2017_Grade 10_1_sinhala.pdf ICT Grade 10 2017 1st Term Test Sinhala Medium
4 2017_Grade 10_1_english.pdf ICT Grade 10 2017 1st Term Test English Medium
5 2017_Grade 10_2_sinhala.pdf ICT Grade 10 2017 2nd Term Test Sinhala Medium
6 2017_Grade 10_2_ english.pdf ICT Grade 10 2017 2nd Term Test English Medium
7 2017_G11_2nd_tt_p_1_sinhala.pdf ICT Grade 11 2017 2nd Term Test Paper 1 Sinhala Medium
8 2017_G11_2nd_tt_p_2_sinhala.pdf ICT Grade 11 2017 2nd Term Test Paper 12Sinhala Medium
9 2017_G11_2nd_tt_p2_english.pdf ICT Grade 11 2017 2nd Term Test Paper 2 English Medium
10 2017_G10_G11_2nd_tt_p1_answers.pdf ICT Grade 11 2017 2nd Term Test Paper 1 English Medium Answers
11 2017_G10_2nd_tt_p2_answers.pdf ICT Grade 10 2017 2nd Term Test Paper 2 English Medium Answers
Right To Information

Right To Information Act | Information Officer | Complaint Officer

Web Links